• تابستان 92
    نمای جنوب غربی روستا
  • نگاه سرد امیدوارانه
    زمستان 94

وب سایت جهت اطلاع رسانی و معرفی روستای لالا پیاده سازی شده، فعلا در حال تکمیل کار هستیم و نسخه ای که مشاهده میکنید نسخه آزمایشی کار است.

معرفی لالا

روستای لالا از نظر اقلیم اب و هوایی به دلیل دور بودن از دریا جزء مناطق کوهستانی به شمار میاد به گونه ای که دمای هوا در این منطقه در گرمترین زمان سال از 25درجه تجاوز نمیکند و در تابستان هوای خنک و در پاییز و زمستان شاهد برف و باران فراوان هستیم که زیبای خاصی به این روستا میبخشد.بر خلاف

دو شهید گرانقدر این روستا نشان از روحیه ی ستم ستیزی روستاییان میباشد که همیشه با جبار زمان سر ناسازگاری داشتند

بیشتر بخوانید
Office Office
Office Office